Menu

Ciążela Jan

Do wojska został powołany 2 lutego 1920 r. i związał  się z wojskiem praktycznie na całe życie. Początkowo służył w Łodzi, w kompanii telegraficznej. W kwietniu 1922 r. został przeniesiony do 37 Pułku Piechoty w Kutnie, już w stopniu kaprala. Kolejne awanse to w 1923 r. na plutonowego, w 1925 – na sierżanta i w 1938 na starszego sierżanta. Awanse były możliwe dzięki uzupełnieniu wykształcenia (mała matura w gimnazjum im. J.H. Dąbrowskiego w Kutnie), do czego wojsko zobowiązywało wszystkich zawodowych podoficerów. W 1939 r. przeszedł szlak bojowy wraz ze swoim pułkiem. Dostał się do niewoli. W 1941 r. uciekł z obozu jenieckiego w Fürstenbergu, Stalag IIIa i wrócił do Kutna. Następnie przedostał się do Generalnego Gubernatorstwa, gdzie w okolicach Łowicza pracował w majątku ziemskim, aż do końca wojny. Tam też wstąpił do AK. Po wojnie na krótko został podporucznikem  w ludowym WP. Później pracował w  OSM  w Kutnie. Zmarł w 1981 r.

Kategorie Indeks, Kampania Wrześniowa, Na frontach II WŚ, Ruch Oporu

Komentarze

Nie możesz komentować