Menu

Kampania Wrześniowa

Urodził się w roku 1916. Absolwent Gimnazjum im. gen. J.H. Dąbrowskiego i szkoły „Orląt” w Dęblinie Podczas Wojny Obronnej 1939…
Do wojska został powołany 2 lutego 1920 r. i związał  się z wojskiem praktycznie na całe życie. Początkowo służył w…
Szeregowy w plutonie saperów w 37 pp, zmobilizowany w sierpniu 1939 r., wrócił do domu w październiku 1939 r.
st. sierż. 37 pp, więzień Konzentrationslager Neuengamme w Hamburgu, gdzie zginął w 1944 r. ( miejsce śmierci nie jest pewne,…
Strzelec  (szeregowy) w 37 pp, 23 marca znalazł się z pułkiem w Żninie. Był w zwiadzie rowerowym. Dowódcą jego batalionu był kapitan…
Z zawodu lekarz weterynarii, w 1939 r., zmobilizowany w stopniu podporucznika, uczestniczył w Bitwie nad Bzurą, opiekując się końmi kawalerii…
Urodził sie w 1901 r. Zawodowy podoficer, w 1939 r. starszy sierżant w 37 pp. Dostał się do niewoli 11…
Urodził się w Sójkach 1 maja 1909 r. Pułkownik WP, profesor, absolwent Gimnazjum im. gen. J. H. Dąbrowskiego i Uniwersytetu Warszawskiego, lekarz wojskowy,…