Menu

Wpisy

Ppor. rez., w 1939 r. pracownik PKP Kutno, 20.07.1940-12.03.1942 zastępca komendanta ZWZ AK węzeł Kutno, od 03. 1942 do 4.12.1942…
Urodził się 4.05.1897 w Policzyźnie (woj. lubelskie), jako żołnierz armii carskiej brał udział w I wojnie światowej, od maja 1919…
Kapitan, żołnierz Wojny Obronnej 1939 r., internowany na Litwie, po zagarnięciu Litwy przez ZSRR zesłany na Syberię, po amnestii w…