Menu

PSZ / Z

Urodził się w roku 1916. Absolwent Gimnazjum im. gen. J.H. Dąbrowskiego i szkoły „Orląt” w Dęblinie Podczas Wojny Obronnej 1939…
Łącznościowiec w 1 pułku artylerii lekkiej 3 Dywizji Strzelców Karpackich w 2 Korpusie Polskim, żołnierz spod Monte Cassino.
urodzony w Kutnie w 1918 roku, uczęszczał do Szkoły Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie, we wrześniu ewakuowany do Francji, następnie walczył…
Urodził się w Sójkach 1 maja 1909 r. Pułkownik WP, profesor, absolwent Gimnazjum im. gen. J. H. Dąbrowskiego i Uniwersytetu Warszawskiego, lekarz wojskowy,…
Urodził się 30 stycznia 1919 r. w Kutnie. Absolwent Gimnazjum im. gen. J. H. Dąbrowskiego, od 1938 w 18 pp w…
,kpt. inż. pilot ur. 12.10.1915 w warszawie, zm. 17.07.1963 w Singapurze absolwent Szkoły Technicznej Podchorążych Lotnictwa w 1939 roku przez…