Menu

Ruch Oporu

Antoni Jastrząbek (1900-1942) Konduktor kolejowy, członek Korpusu Obrońców Polski (KOP). w Kutnie organizacja ta zajmowała się głównie kolportażem konspiracyjnego pisma…
Ppor. rez., w 1939 r. pracownik PKP Kutno, 20.07.1940-12.03.1942 zastępca komendanta ZWZ AK węzeł Kutno, od 03. 1942 do 4.12.1942…
BENDER Maksymilian ps. „Maks”, „Maben”, łodzianin, student Politechniki Warszawskiej, ppor. saperów, członek sztabu obwodu AK Kutno, kierownik akcji sabotażowych Inspektoratu…
Do wojska został powołany 2 lutego 1920 r. i związał  się z wojskiem praktycznie na całe życie. Początkowo służył w…
Urodził się w 1907 r. Pracownik PKP w Kutnie, od 1938 r. w Służbie Ochrony Kolei. Członek Armii Krajowej, aresztowany…
Sierżant WP , żołnierz AK na węźle kolejowym Kutno, na zlecenie organizacji podpisał volkslistę, informator m.in. o zebraniach folksdojczów.
Por. rez. kolejarz, organizator i pierwszy komendant ZWZ AK węzeł Kutno, aresztowany w 1942 r., w latach 1943-1945 więzień niemieckiego…
Kolejarz, żołnierz AK na węźle PKP Kutno, aresztowany przez Niemców w 1943 r., zastrzelony podczas ewakuacji KL Mauthausen
Urodzony w 1907 r. W ZWZ-AK od 1 stycznia 1942 r., jako maszynista zajmował się kolportażem prasy podziemnej, przywożonej głównie…