Historia Kutno – Kutno w II Wojnie Światowej

Menu
Urodził się w roku 1916. Absolwent Gimnazjum im. gen. J.H. Dąbrowskiego i szkoły „Orląt” w Dęblinie Podczas Wojny Obronnej 1939…
Antoni Jastrząbek (1900-1942) Konduktor kolejowy, członek Korpusu Obrońców Polski (KOP). w Kutnie organizacja ta zajmowała się głównie kolportażem konspiracyjnego pisma…
Łącznościowiec w 1 pułku artylerii lekkiej 3 Dywizji Strzelców Karpackich w 2 Korpusie Polskim, żołnierz spod Monte Cassino.
Ppor. rez., w 1939 r. pracownik PKP Kutno, 20.07.1940-12.03.1942 zastępca komendanta ZWZ AK węzeł Kutno, od 03. 1942 do 4.12.1942…
BENDER Maksymilian ps. „Maks”, „Maben”, łodzianin, student Politechniki Warszawskiej, ppor. saperów, członek sztabu obwodu AK Kutno, kierownik akcji sabotażowych Inspektoratu…
Do wojska został powołany 2 lutego 1920 r. i związał  się z wojskiem praktycznie na całe życie. Początkowo służył w…
Szeregowy w plutonie saperów w 37 pp, zmobilizowany w sierpniu 1939 r., wrócił do domu w październiku 1939 r.
Urodził się w 1907 r. Pracownik PKP w Kutnie, od 1938 r. w Służbie Ochrony Kolei. Członek Armii Krajowej, aresztowany…
Urodził się 4.05.1897 w Policzyźnie (woj. lubelskie), jako żołnierz armii carskiej brał udział w I wojnie światowej, od maja 1919…
Sierżant WP , żołnierz AK na węźle kolejowym Kutno, na zlecenie organizacji podpisał volkslistę, informator m.in. o zebraniach folksdojczów.