Menu
Urodził się w 1907 r. Pracownik PKP w Kutnie, od 1938 r. w Służbie Ochrony Kolei. Członek Armii Krajowej, aresztowany…
Urodzony w 1907 r. W ZWZ-AK od 1 stycznia 1942 r., jako maszynista zajmował się kolportażem prasy podziemnej, przywożonej głównie…
Kolejarz, żołnierz AK na węźle PKP Kutno, aresztowany przez Niemców w 1943 r., zastrzelony podczas ewakuacji KL Mauthausen
Por. rez. kolejarz, organizator i pierwszy komendant ZWZ AK węzeł Kutno, aresztowany w 1942 r., w latach 1943-1945 więzień niemieckiego…
Sierżant WP , żołnierz AK na węźle kolejowym Kutno, na zlecenie organizacji podpisał volkslistę, informator m.in. o zebraniach folksdojczów.
Ppor. rez., w 1939 r. pracownik PKP Kutno, 20.07.1940-12.03.1942 zastępca komendanta ZWZ AK węzeł Kutno, od 03. 1942 do 4.12.1942…
Kapitan, żołnierz Wojny Obronnej 1939 r., internowany na Litwie, po zagarnięciu Litwy przez ZSRR zesłany na Syberię, po amnestii w…
Urodził się 4.05.1897 w Policzyźnie (woj. lubelskie), jako żołnierz armii carskiej brał udział w I wojnie światowej, od maja 1919…
Łącznościowiec w 1 pułku artylerii lekkiej 3 Dywizji Strzelców Karpackich w 2 Korpusie Polskim, żołnierz spod Monte Cassino.