Menu

Na frontach II WŚ

Strzelec  (szeregowy) w 37 pp, 23 marca znalazł się z pułkiem w Żninie. Był w zwiadzie rowerowym. Dowódcą jego batalionu był kapitan…
Jadwiga Wawrzyniak z d. Wołk ur. 18.03.1907 r. w Dołhinowie na Wileńszczyźnie, w średniozamoż­nej rodzinie właściciela okolicznych dóbr, późniejszego burmistrza…
urodzony w Kutnie w 1918 roku, uczęszczał do Szkoły Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie, we wrześniu ewakuowany do Francji, następnie walczył…
Por. rez. kolejarz, organizator i pierwszy komendant ZWZ AK węzeł Kutno, aresztowany w 1942 r., w latach 1943-1945 więzień niemieckiego…
Kolejarz, żołnierz AK na węźle PKP Kutno, aresztowany przez Niemców w 1943 r., zastrzelony podczas ewakuacji KL Mauthausen
Z zawodu lekarz weterynarii, w 1939 r., zmobilizowany w stopniu podporucznika, uczestniczył w Bitwie nad Bzurą, opiekując się końmi kawalerii…
Urodził sie w 1901 r. Zawodowy podoficer, w 1939 r. starszy sierżant w 37 pp. Dostał się do niewoli 11…
Urodził się w Sójkach 1 maja 1909 r. Pułkownik WP, profesor, absolwent Gimnazjum im. gen. J. H. Dąbrowskiego i Uniwersytetu Warszawskiego, lekarz wojskowy,…
Urodzony w 1907 r. W ZWZ-AK od 1 stycznia 1942 r., jako maszynista zajmował się kolportażem prasy podziemnej, przywożonej głównie…
Urodził się 30 stycznia 1919 r. w Kutnie. Absolwent Gimnazjum im. gen. J. H. Dąbrowskiego, od 1938 w 18 pp w…